Potrebujete niečo opraviť, postaviť alebo upraviť? Pomôžeme vám nájsť kvalifikovaných odborníkov na rôzne služby
Navigovať

ALA BAMA - logo

Viac pohľadov

Adresa firmy

ul. Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina

Telefónne číslo firmy Telefónne číslo
Email firmy E-mail
Webstránka firmy

http://www.alabama.sk

Pridať hodnotenie

Napísať správu

ALA BAMA, spol. s.r.o.

Napíšte hodnotenie k tejto prevádzke ako prvý

Na slovenskom trhu pôsobíme od r. 1995. V rámci našej ponuky poskytujeme kompletné upratovacie služby (pravidelné upratovanie, jednorázové upratovanie, postavebné upratovanie, upratovanie domácností, a pod. ...).

Preferovaná komunikácia: e-mail / telefonicky

Platobné možnosti: N/A

Často kladené otázky

Prečo by mal zákazník uprednostniť vaše služby pred iným poskytovateľom služieb?

Aké skúsenosti, zručnosti, kvalifikácie alebo školenia z vás robia tú pravú firmu pre vykonanie práce?

Je vaša firma poistená v prípade vytvorenia škody a garantujete zákazníkom spokojnosť so službami vašej firmy?

Čo najskôr potrebujete vedieť, aby ste dokázali zákazníkovi poskytnúť cenovú ponuku?

ALA BAMA, spol. s.r.o. logo
Otvorené nepretržite
Overený odborník


Máte záujem o využitie našich služieb? Vytvorte požiadavku alebo nás kontaktujte telefonicky.

Chcete zistiť o našich službách viac? Navštívte naše webové stránky.

V prípade akýchkoľvek otázok, využite možnosť "Napísať správu".


Ponúkané služby

 • Pravidelné upratovanie
 • Jednorázové upratovanie a čistenie

Pravidelné upratovanie

Služby zmluvného charakteru:

 • administratívne priestory
 • bankové domy
 • archívy
 • autosalóny
 • predajne
 • zdravotnícke zariadenia
 • výrobné priestory
 • domácnosti

Vypracovanie cenovej ponuky

1 krok

Pred realizáciou


VY

 1. pripravte si plochy priestorov ktoré chcete upratovať (najvhodnejšia je výkresová dokumentácia, nie je to však nevyhnutné, postačuje plocha v m2 ).

 2. pripravte si vaše požiadavky :
 • početnosť výkonov ( 1xdenne, 2xdenne, 2xtýždenne a pod. )
 • špecifiká v objekte ( antistatické podlahy, špeciálne druhy povrchov, miestnosti sprístupnené len za prítomnosti dozoru, prípadne len v určitých hodinách,...)
 • požiadavky na personál (zdravotný preukaz, výpis z registra trestov, prebratie zamestnancov, ..)
 • čas sprístupnenia na výkon služieb a spôsob kľúčovej služby v prípade uzamykania, či kódovanie objektu

MY

 1. urobíme obhliadku priestorov

 2. na základe vami predložených podkladov a zistených potrieb , navrhneme rozpis prác a periodicitu jednotlivých výkonov

 3. pripravíme cenovú ponuku, ktorú spolu s návrhom systému vám predložíme na pripomienkovanie

VY

 1. navrhnutý systém upravíte podľa vašich predstáv a prevádzkových skúseností ( doplnenie, vylúčenie, prípadne zmena periodicity úkonov,..)

MY

 1. Vaše pripomienky zapracujeme do cenovej ponuky

Po vzájomnej dohode a uzavretí zmluvy

2 krok

Realizácia


VY

 1. vyhradíte priestory pre uloženie techniky, pracovných pomôcok, čistiacich prostriedkov (vhodné sú s možnosťou uzamknutia)

 2. poskytnete krátke preškolenie pracovníkov určených na výkon služieb o prevádzke (možnosť pohybu v objekte, uzamykanie , miesta hlásenia požiaru, únikové východy, umiestnenie hasiacich prístrojov, lekárničky, iné špecifiká objektu...)

MY

 1. zabezpečíme spoľahlivý personál, zabezpečíme interné školenia BOZP a PO, školenie o pracovných postupoch ( čas výkonu prác, rozpis prác, používanie určených čistiacich prostriedkov, manipulácia s technikou, špeciálne požiadavky na údržbu), školenie o komunikácií so zákazníkom, používaní rovnošaty s identifikáciou. školenie v oblasti ISO , EMS , OHSAS podľa interných predpisov našej spoločnosti.

 2. personál uvedieme na prevádzku a zaučíme podľa odsúhlaseného systému výkonu služieb

 3. zabezpečíme technické a materiálové vybavenie na výkon služieb s pravidelnou kontrolou stavu a dopĺňaním podľa potreby prevádzky

 4. pridelíme zodpovedného pracovníka na celkovú správu prevádzky (kontrola kvality, zásobovanie, personálne zabezpečenie, komunikácia s vašim poverenou osobou, realizácia mimoriadnych prác,..)

VY

vyjadrenie spokojnosti s našimi službami úhradou faktúry podľa dohody


MY

všetko ostatné


Jednorazové upratovanie a čistenie:

 • čistiace a upratovacie práce
 • umývanie okien
 • tepovanie kobercov, stoličiek a sedačiek
 • čistenie textilných žalúzií ultrazvukom
 • umývanie vonkajších, vnútorných a medziokenných žalúzií
 • umývanie presklených plôch horolezeckou metódou, z plošiny
 • čistenie podláh (PVC, keramické, kameninové, betónové,....)
 • ošetrenie a konzervácia podláh (polymerizácia, kryštalizácia),
 • po stavebné upratovanie
 • pred kolaudačné upratovanie
 • pre prípad priebežnej údržby
 • upratovanie domácností
 • čistenie výrobných hál
 • odprašovanie konštrukcií
 • čistenie garáží
 • tlakové čistenie plôch

Kontakt

ALA BAMA, spol. s.r.o.

ul. Vysokoškolákov 4, P.O.Box 100, 010 08 Žilina

IČO: 36376612

IČ DPH: SK2020101842

zapísaná v Obch. reg. OS Žilina, oddiel S.r.o., vložka č. 10794/L

Tel./fax: 041 5625 625

Tel./fax: 041 5626 648

HOT LINE: 0905 625 625, 0903 625 625

E-mail: alabamaalabama.sk

 1. Napíšte hodnotenie k tejto prevádzke ako prvý

Napíšte vlastné hodnotenie

Hodnotíte: ALA BAMA, spol. s.r.o.

Vaše hodnotenia pomáhajú používateľom flavio.sk pri výbere firmy, ktorá im zaručí spokojnosť s vykonanými službami. Okrem iného pomáhate aj firmám získať spätnú väzbu, na základe ktorej ju motivujete k udržaniu doterajších kvalít, alebo k vylepšeniu svojich služieb.

Systém hodnotenia:
1 hviezda - Neodporúčam
5 hviezd - Maximálne odporúčam

Ako by ste hodnotili túto prevádzku? *

 ***************
Spokojnosť

Pokyny pre správne hodnotenie

Vaše hodnotenia pomáhajú budúcim zákazníkom v rozhodovaní sa. Stratili ste slová? Máme pre vás niektoré tipy, ktoré máme k dispozícií na udržanie vysokej kvality hodnotení na našej stránke.

Čo robiť:

 • uveďte čo najviac podrobností
 • buďte objektívny
 • skontrolujte si pravopis a gramatiku a až tak zverejnite hodnotenie
 • zanechajte hodnotenie len v prípade, že ste využili služby danej firmy
 • buďte slušný a vyvarujte sa osobným útokom
 • uvádzajte akékoľvek zľavy, darčeky alebo špeciálne ponuky

Čo nerobiť:

 • nespomínajte žiadne iné obchodné mená
 • nezveličujte fakty
 • nespomínajte žiadne krstné mená, rasové útoky alebo akékoľvek hrozby
 • nespamujte a nepropagujte žiadnu reklamu


Vytvorte požiadavku priamo na našej stránke: http://www.alabama.sk/cennik.php