Vyhľadáme vám skutočných odborníkov Zadajte názov služby a zvyšok nechajte na nás

EKONOMIC – JC s.r.o.

Napíšte hodnotenie k tejto prevádzke ako prvý

Účtovné a poradenské služby, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, DPH, mzdy, daňové priznania, výkazy, analýzy.

Preferovaná komunikácia: e-mail / osobne / telefonicky

Platobné možnosti: kartou aj v hotovosti

Často kladené otázky

Prečo by mal zákazník uprednostniť vaše služby pred iným poskytovateľom služieb?

Aké skúsenosti, zručnosti, kvalifikácie alebo školenia z vás robia tú pravú firmu pre vykonanie práce?

Je vaša firma poistená v prípade vytvorenia škody a garantujete zákazníkom spokojnosť so službami vašej firmy?

Čo najskôr potrebujete vedieť, aby ste dokázali zákazníkovi poskytnúť cenovú ponuku?

EKONOMIC – JC s.r.o. logo
Otváracie hodiny
Pondelok 9:00 - 17:00
Utorok 9:00 - 17:00
Streda 9:30 - 17:00
Štvrtok 9:00 - 17:00
Piatok 9:00 - 17:00
Sobota -
Nedeľa -
Otvorené
Overená firmaReaguje do 24 hod


O nás

Spoločnosť vznikla v roku 2004 za účelom poskytovania profesionálnych komplexných ekonomických a účtovných služieb a počas svojej doterajšej 10 ročnej existencie si vybudovala renomé, o ktorom svedčí spokojnosť zákazníkov.

Prioritne sa špecializujeme na poskytovanie služieb v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personalistiky ale aj kompletného poradenského servisu, pretože spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá. Naše služby majú široký zámer a sú prispôsobené malým a stredným spoločnostiam, živnostníkom, občianskym združeniam.

Pracujeme pre spoločnosti a živnostníkov podnikajúcich v rôznych oblastiach obchodu.

Naši klienti podnikajú v oblastiach: veľkoobchod, maloobchod, internetový predaj, reštauračné služby, strážne služby, reklamné a tlačiarenské služby, poradenské služby, kuriérské služby, prepravné služby, stavebné a rekonštrukčné služby, IT služby aj v zameraní na výrobné činnosti.

V rámci serióznosti ponúkame služby tak, aby viedli k maximálnej spokojnosti zákazníka, preto má naša spoločnosť uzatvorené aj poistenie zodpovednosti v prípade spôsobenia škody vedením účtovníctva.

Pomocníkmi pri našej práci sú pracovné prostredia: Stormware – Pohoda, Kros – Omega, Olymp, ktoré sú pravidelne aktualizované a tým pádom je zabezpečená korektnosť spracovaných, jednotlivých podkladov. Samozrejmosťou je pravidelné zálohovanie dát, aby sme zaistili ich ochranu pred stratou alebo poškodením. Vaše údaje sú na našich serveroch v bezpečí vďaka pravidelnému zálohovaniu.

K prioritám spoločnosti patrí vysoká úroveň poskytovaných služieb, diskrétnosť, kvalita služieb a dodržiavanie dohodnutých termínov.

Garantom poskytovania profesionálnych služieb je majiteľka spoločnosti, ktorá má 17ročné skúsenosti s prácou v tejto oblasti, ktoré sú podložene certifikátmi.
Záujmom spoločnosti je dlhodobá spolupráca s našimi klientmi založená na obojstrannej spokojnosti.

Tešíme sa na spoluprácu.

Team
EKONOMIC – JC s.r.o.

EKONOMIC – JC s.r.o. poskytuje nasledujúce služby

 • Účtovný outsourcing
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Reporting účtovníctva
 • Mzdový a personálny outsourcing
 • Mzdy a personalistika
 • Daňová agenda
 • Poradenstvo
 • Doplnkové služby
 • Financovanie

Účtovný outsourcing

Účtovníctvo je veľmi dôležitou stránkou fungovania spoločnosti.

Preto je pre nás veľmi dôležité zabezpečiť pre našich klientov spoľahlivé a diskrétne vedenie účtovnej agendy.

Účtovný outsourcing je výhodou nielen pre malých podnikateľov, ale je veľmi výhodný pre malé a stredné spoločnosti.

Účtovný outsourcing prináša našim klientom niekoľko pozitív, medzi ktoré patria:

 • odstránenie mzdových nákladov na administratívnych zamestnancov
 • odstránenie nákladov na vzdelávanie zamestnancov
 • zníženie nákladov na spotrebný materiál, odbornú literatúru, hardwarové a softvérové vybavenie spoločnosti
 • zníženie nákladov na účtovné a ekonomické poradenstvo
 • odstránenie rizika spojeného s vedením účtovníctva, poistenie zodpovednosti za škodu spojenú s vedením účtovníctva
 • vysoká profesionálna úroveň
 • okamžité prispôsobenie sa meniacim podmienkam
 • úspora času

Jednoduché účtovníctvo

V rámci spracovania jednoduchého účtovníctva poskytujeme nasledujúce služby:

 • peňažný denník
 • pokladničná kniha (v tuzemskej aj cudzej mene)
 • knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov
 • evidencia sociálneho fondu
 • evidencia DPH – spracovanie daňového priznania
 • spracovanie účtovnej závierky, výkazov k účtovnej závierke, daňové priznanie

Podvojné účtovníctvo

 • učtovný denník
 • hlavná kniha, kniha analytickej evidencie
 • evidencia pohľadávok a záväzkov, saldokonto
 • evidencia DPH – spracovanie daňového priznania
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov
 • ročná účtovná závierka, výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky, daňové priznanie k dani z príjmov
 • spracovanie štatistických výkazov

Reporting účtovníctva

Reporting účtovníctva je našimi klientmi najviac oceňovanou aktivitou, preto k nemu pristupujeme vždy maximálne dôrazne a zodpovedne.

 • mesačný, resp. štvrťročný reporting podľa požiadaviek klienta
 • vyhodnotenie a sledovanie pohybu cash – flow
 • analýza stavu pohľadávok a záväzkov
 • sledovanie likvidity, rentability
 • posúdenie celkovej ekonomickej situácie klienta pomocou vybraných finančných ukazovateľov
 • poradenstvo pri strategickom plánovaní a tvorbe podnikateľských plánov

Mzdový a personálny outsourcing

Mzdový outsourcing prináša naším klientom hneď niekoľko pozitív, medzi ktoré patrí najmä:

 • úspora času
 • zníženie mzdových a režijných nákladov
 • zameranie sa na ťažiskovú oblasť podnikania, tzv. „core business“
 • spoľahlivá ochrana osobných dát zamestnancov
 • zvýšenie efektivity pracovných procesov
 • správnosť a včasnosť spracovania mzdovej agendy
 • spracovanie mzdovej agendy v súlade s aktuálnou legislatívou
 • zbavenie sa zodpovednosti a tým aj sankcii za prípadné chybné spracovanie mzdovej agendy

Mzdy a personalistika

 • príprava pracovných zmlúv – na dohodu aj na hlavný pracovný pomer
 • mzdové listy
 • komplexný výpočet miezd zamestnancov
 • vypracovanie vyhlásení na zdanenie príjmov zo závislej činnosti
 • vypracovanie potvrdenia o zamestnaní (zápočtový list)
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • vypracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • vypracovanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch
 • príprava platobného príkazu všetkých potrebných platieb pre účely mzdovej agendy
 • príprava podkladov k tvorbe a čerpaniu sociálneho fondu
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnávateľa
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov
 • nahlásenie zmien údajov do sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovní a na daňový úrad
 • vypracovanie a zaslanie mesačných výkazov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia
 • vypracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia
 • vypracovanie oznámenia o zrážkovej dani
 • vypracovanie štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov
 • vypracovanie hlásenia o vyúčtovaní dane
 • vypracovanie potvrdenia na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku

Daňová agenda

 • daň z pridanej hodnoty
 • daňové priznania k dani z príjmov fyzických osôb
 • daňové priznania k dani z príjmov právnických osôb
 • výpočet preddavkov na daň z príjmu
 • výpočet odloženej dane
 • výpočet splatnej dane
 • daň z motorových vozidiel
 • daň zo závislej činnosti
 • položky zvyšujúce a znižujúce základ dane
 • komunikácia s daňovými úradmi a štátnymi inštitúciami
 • registrácia daňového subjektu pre potreby dane z príjmov právnických osôb, registrácia na DPH

Poradenstvo

 • komplexné poradenstvo v oblasti jednoduchého účtovníctva
 • komplexné poradenstvo v oblasti podvojného účtovníctva
 • komplexné poradenstvo v oblasti dani
 • komplexné poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky
 • informácie o aktuálnych zmenách daňových predpisov
 • informácie o daňových povinnostiach
 • poradenstvo pri zakladaní spoločností a zmenách právnych foriem spoločností

Doplnkové služby

 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia – pre zamestnancov, SZČO, dôchodcov, študentov
 • zákon o ochrane osobných údajov – osoba zodpovedná za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov (certifikát)
 • komunikácia s úradmi – daňový úrad, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa
 • zastupovanie pred miestne príslušným daňovým úradom
 • zastupovanie pred sociálnou poisťovňou
 • zastupovanie pred zdravotnými poisťovňami: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union
 • zastupovanie pri daňových kontrolách
 • sekretárske a administratívne služby
 • spracovanie finančných a ekonomických analýz
 • spracovanie daňových priznaní
 • vypracovanie podkladov pre audit
 • sprostredkovanie audítorských služieb
 • spolupráca s audítorom
 • vyzdvihnutie a doručenie dokladov priamo vo Vašej spoločnosti

Financovanie

Poskytujeme poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti financovania.

Ak potrebujete financovať svoje bývanie, rekonštrukciu alebo auto ponúkame, Vám z nasledujúcich možností financovania formou:

 • hypotekárny úver
 • spotrebný úver
 • refinančný úver
 • auto úvery: leasing, releasing (spätný leasing vozidla), autopožička

Spoločnosť je zapísaná v registri Národnej banky Slovenska pod registračným číslom 197228

 1. Napíšte hodnotenie k tejto prevádzke ako prvý

Napíšte vlastné hodnotenie

Hodnotíte: EKONOMIC – JC s.r.o.

Vaše hodnotenia pomáhajú používateľom flavio.sk pri výbere firmy, ktorá im zaručí spokojnosť s vykonanými službami. Okrem iného pomáhate aj firmám získať spätnú väzbu, na základe ktorej ju motivujete k udržaniu doterajších kvalít, alebo k vylepšeniu svojich služieb.

Prosíme vás, aby ste nehodnotili firmu, ak ste akýmkoľvek spôsobom prepojený s vlastníkom alebo zamestnancami tejto firmy.

Hodnotenie:
1 hviezda - Neodporúčam
2 hviezdy - Mal som aj lepšiu skúsenosť
3 hviezdy - Priemer
4 hviezdy - Spokojnosť
5 hviezd - Som nadšený

Ako by ste hodnotili túto prevádzku? *

 ***************
Spokojnosť

Pokyny pre správne hodnotenie

Vaše hodnotenia pomáhajú budúcim zákazníkom v rozhodovaní sa. Stratili ste slová? Máme pre vás niektoré tipy, ktoré máme k dispozícií na udržanie vysokej kvality hodnotení na našej stránke.

Čo robiť:

 • uveďte čo najviac podrobností
 • buďte objektívny
 • skontrolujte si pravopis a gramatiku a až tak zverejnite hodnotenie
 • zanechajte hodnotenie len v prípade, že ste využili služby danej firmy
 • buďte slušný a vyvarujte sa osobným útokom
 • uvádzajte akékoľvek zľavy, darčeky alebo špeciálne ponuky

Čo nerobiť:

 • nespomínajte žiadne iné obchodné mená
 • nezveličujte fakty
 • nespomínajte žiadne krstné mená, rasové útoky alebo akékoľvek hrozby
 • nespamujte a nepropagujte žiadnu reklamu

Vytvorte požiadavku

Vytvorte požiadavku

Máte záujem využiť naše služby? Vyplňte jednoduchý formulár s vašou požiadavkou.

Priblížte nám vašu požiadavku

Vaše kontaktné údaje

* Povinne vyplnené polia

Kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ súhlasíte so spracovaním údajov špecifikovaných v tomto formulári prevádzkovateľom flavio.sk. Firmám, ktoré vám dokážu pomôcť s vami vytvorenou požiadavkou týmto povoľujete kontaktovať vás na vami zadanom telefónom čísle a na vami zadanej e-mailovej adrese za účelom spracovania vašej požiadavky. Odoslaním požiadavky súhlasíte s Podmienkami používania na flavio.sk. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na podpora@flavio.sk.